ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനാഗിരിയും കീറ്റോ ഡയറ്റും

ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനാഗിരിയും കീറ്റോ ഡയറ്റും
കീറ്റോ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഡയറ്റിന്റെ കൂടെ കുടിക്കാവുന്ന
ഒന്നാണ് ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനാഗിരി. അതായത് ലോ കാർബ് ഡയറ്റുകളുടെ
കൂടെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനാഗിരി.
ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ അനേകമാണ്. യൂറിക് ആസിഡിനെ ഒരു
പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. രാത്രിയിലെ ഭക്ഷണത്തിനു
ശേഷം അരമുറി നാരങ്ങാനീരും ഇന്ദുപ്പും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ
യോജിപ്പിച്ച് 10 മില്ലി ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനാഗിരിയും ചേർത്ത്
കുടിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഉള്ള ആപ്പിൾ സൈഡർ
വിനാഗിർ തന്നെ വാങ്ങാനായി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ ദഹനവ്യവസ്ഥയുടെ
ക്രമീകരണത്തിന് വളരെയധികം സഹായകരമാണ്. പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക്
രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും ഇൻസുലിന്റെ അളവിനെ
നിയന്ത്രിക്കാനും ഇത് സഹായകരമാണ്.

Benefits of Apple Cider Vinegar


*) ദഹനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
*) രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു
*) ശരീരഭാരം കുറയാൻ സഹായിക്കുന്നു
*) ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
*) മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
*) കുടവയർ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
*) രക്തസമ്മർദം കുറയ്ക്കുന്നു
*) ഹൃദയ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
എങ്ങനെയാണ് കുടിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി
കാണുക……

Binshin Krishnan

Mr Binshin is a Certified Faculty of Medicine as well as Registered Medical Biochemist Reg: 376/07(Calicut University) .Completed Post Graduation in Medical Biochemistry and Graduation in Biochemistry of Food and Nutrition(Calicut University) .Completed Diploma in Internationally Accredited Keto Dietary Advisor (FAB academy -California,United States) .Metabolic diet specialist talks more about weight loss ,Nutrition ,Metabolic disorders, Ketogenic Diet,Intermittent fasting and balanced diet preparations for healthy lifestyle management. Explaining more about meal plans for fast weight loss training.

×

Powered by WhatsApp Chat

× Contact Us